Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2012

nevergiveup
0537 c829
Reposted fromtola tola viamysweetnewyork mysweetnewyork
nevergiveup
5895 ab6d 500
Chcę, żeby wszystko już było dobrze. Abyśmy MY byli wreszcie dobrzy. Pomóż mi.
Reposted fromiluzjon iluzjon
nevergiveup
4131 0196
Reposted fromnonlogo nonlogo
nevergiveup
Chodź, kupimy dwie kraty piwa i zamkniemy się u mnie w domu na tydzień. Wyłączymy komórki, zapomnimy o tym całym świecie, będziemy tylko pić, kochać się, przytulać, śmiać i grać w gry.
Reposted fromawaken awaken viatoscaredtolive toscaredtolive
nevergiveup

February 03 2012

nevergiveup
6281 47a8
Reposted fromwunderfuchs wunderfuchs
nevergiveup
Reposted fromantihec antihec
nevergiveup
nevergiveup
Reposted fromoll oll
nevergiveup
6585 1b83
Reposted frombeskinny beskinny

February 02 2012

nevergiveup
4285 fbba
Reposted fromLorenorZ LorenorZ

February 01 2012

nevergiveup
4235 ba83 500
Reposted fromdebcia debcia
nevergiveup
4236 c8d5
Reposted frompoppyseed poppyseed
nevergiveup
4377 edc9 500
Reposted fromGummyBear GummyBear

January 26 2012

nevergiveup
4168 0ba4
Reposted fromlsalander lsalander viatoscaredtolive toscaredtolive
nevergiveup
8930 c7eb 500
Reposted frompaulina29 paulina29
nevergiveup
zawsze wracał.
cokolwiek zrobił-wracał.
zawsze przynosił butelkę wina albo nowe wyrzuty.
zawsze zapominał też zostać na dłużej
— ambiwalencja
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja
nevergiveup
5214 e144
Reposted fromRedPenny RedPenny viatoscaredtolive toscaredtolive

January 16 2012

nevergiveup
nevergiveup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl